817-270-4653
 
Yellow 14 Karat .85 cttw Black Dias. & .40 cttw White Dias. Free Form Pendant

Free Form

SKU: 001-160-00017
$1,796.00Price