817-270-4653
 
14kwg Blk dia w/White Dia. Halo Pendant 2.00 cttw Dias. on double chain

Halo

SKU: 001-160-00025
$1,053.00Price